ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมอนุฯ ,พิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ,พิจารณาโครงการตามแผ่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ, พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ 21 ราย และพิจารณาเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม่อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]