ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.40 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 16 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]