ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]