ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]