ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]