ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คทช.จ.สฎ.)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คทช.จ.สฎ.) โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]