ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564

   วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องเกาะพะงัน ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]