ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564

 วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]