ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]