ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพร.ปจ.สฎ)ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพร.ปจ.สฎ) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]