ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ครั้งที่ 11/2564

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม โดยจะพิจารณา ทั้งสิ้น 14 ราย กรณีผู้เสียหาย 13 ราย จำเลย 1 ราย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]