ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

    วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยที่นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]