ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (ครู ก.)และเปิดตัว IT Talent Team พม. (ITT พม.)

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (ครู ก.)และเปิดตัว IT Talent Team พม. (ITT พม.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]