ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. ผ่านระบบ Web Conference

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.50 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน การประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]