ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video-Conference) โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]