ประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์

 วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Google Meet) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]