ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอบมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]