ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]