ประชุมติดตามผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือเยียวยาและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกานดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือเยียวยาและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]