ประชุมประชุมคณะกรรมการชมรม อพม.จังหวัด ผ่านระบบแอพลิเคชันไลน์ (Line)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการชมรม อพม.จังหวัด ผ่านระบบแอพลิเคชันไลน์ (Line) เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน กสจ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]