ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]