ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริม
งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอท่าฉาง โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าฉาง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]