ประชุมพิจารณาความสามารถของผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมพิจารณาความสามารถของผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ โดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความสามารถ ฯ ซึ่งได้มีการทดสอบความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถประเภทการแสดงดนตรี จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 เพื่อนำไปประกอบการแสดงความสามารถในพื้นที่สาธารณะต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]