ประชุมระดับชาติ เรื่องการร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเด็กทุกคน (A Shared Destination: A Caring Family for Every Child)

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมระดับชาติ เรื่องการร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเด็กทุกคน (A Shared Destination: A Caring Family for Every Child) โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้อง The Siam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]