ประชุมรับการตรวจราชการ รอบ 2

31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีม One Home และเครือข่าย ประชุมรับการตรวจราชการ รอบ 2 โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธาน พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นประธานในพิธียกเสาเอก พร้อมทั้งให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]