ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]