ประชุมรับมอบการกิจ ถวายความปลอดภัย/อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม /จิตอาสา904 รหัส 4- ก134 เข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัยอำนวยความสะดวกประชาชน ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในระหว่างวันที่ 28 พฤจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]