ประชุมรับมอบนโยบาย รมว.พม. และกิจกรรมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สป.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สป.พม. ผ่านระบบ Zoom Meeting
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พมจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]