ประชุมวางแผนดำเนินการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายหลังปลัดมหาดไทยประชุมด่วนผู้บริหารถอดบทเรียนหนองบัวลำภู เน้นย้ำป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเต็มรูปแบบ X-ray กลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่อาจยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สั่งเข้มตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธ หากขาดคุณสมบัติให้เพิกถอนทันที ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]