ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติฯและกิจกรรมณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นัหสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติฯ และกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T” สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]