ประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2566 หัวข้อ “การพัฒนามาตรฐานหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และ 11 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]