ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2565

   วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และขอให้รับผิดชอบในหน้าที่แต่ละหน่วยงานให้ดีที่สุด เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ณ ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]