ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]