ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนตุลาคม 2565

     วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด             สุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]