ประชุมหัวหน้าส่วนราชาการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี                เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชาการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]