ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 9/2564

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์จังหวัด​สุรา​ษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]