ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 5/2566

   วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 5/2566 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]