ประชุมหารือการบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมวร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมวร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และมีนายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมการประชุมด้วย

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]