ประชุมหารืองบแผนพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารืองบแผนพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]