ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 โดย จ่าเอกพิรพร อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]