ประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]