ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ ความร่วมมือพัฒนาชุดข้อมูล (DATA SET) ด้านการศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เพื่อขยายผลสู่การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (SHARING DATA) รูปแบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการการศึกษาได้กำหนดการประชุมออนไลน์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ ความร่วมมือพัฒนาชุดข้อมูล (DATA SET) ด้านการศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เพื่อขยายผลสู่การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (SHARING DATA) รูปแบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ทั้งนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]