ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]