ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 6 “ก้าวต่อไปกับการเตรียมรับสถานการณ์ สึนามิผู้สูงอายุระดับสุดยอด”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 6 “ก้าวต่อไปกับการเตรียมรับสถานการณ์ ซึนามิผู้สูงอายุระดับสุดยอด” ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]