ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 6

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ ว่าที่ ร.ต.วริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 6 “ก้าวต่อไปกับการเตรียมรับสถานการณ์ สึนามิผู้สูงอายุระดับสุดยอด” ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม Zoom ณ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]