ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้าประเวณี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้าประเวณี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งมอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุม โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจกราสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]