ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี”

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี” ภายใต้กลไก ก.น.บ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของจังหวัด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษกร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]