ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.วริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุร่วมกับ นายสุชาติ ศรีนวล ประธานสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาสุราษฎร์ธานี และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]