ประชุมเตรียมการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564 โดยที่ประชุมพิจารณากำหนดการจัดงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนวทางการร่วมงานผ่าน Zoom Meeting ซึ่งจะเชื่อมโยงการประชุมกับส่วนกลาง การประชุมครั้งนี้มีนายอพิชิต จันทร์เดช ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]