ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปัญญาธีปวิทยานุสรณ์ วัดศานติ-ไมตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]